top of page

THE COGNITIVE RECOVER METHOD

BİLİŞSEL YENİLENME METODU

Text Body

c7bd5eca-56e6-481b-a2a3-011c7d542174_edited.jpg

THE COGNITIVE RECOVER METHOD

BİLİŞSEL YENİLENME METODU

MANİFESTO


1. Bilişsel Yenilenme Metodu, İnsanın 4 Boyutlu bir varlık olduğunu; Maddi Boyutu dışında, Bilim Dünyasında “Enerji” olarak adlandırılan Ruhsal Boyutlara sahip olduğunu ve Boyutlar arası etkileşimin her an devam ettiğini ileri sürmektedir. Bu noktada Bilişsel Yenilenme Metodu, Bilimsel Argümanlar ışığında hareket eden Spritüal ve Akılcı Bir Yöntemdir.


2. Bilişsel Yenilenme Metodunun Dayandığı Bilimsel Argümanlar

Kuantum Fiziği

  • Kuantum Bütüncü Bilgi Akışı

  • Kuantum Dolanıklığı

  • Thomas Young Çift Yarık Deneyi

  • Kuantum Sıçraması/Kuantum Süper Pozisyon (Niels Bohr)

  • Werner Heisenberg Belirsizlik İlkesi

  • Higgs Bozonu

Nörobilim

  • Nöroplastisite

  • Nörojenez

  • Epigenetik

3. Bilişsel Yenilenme Metodu; “Bütün Evrensel Sistemin İlahi Mutlak Bir Güç Tarafından Yaratıldığı ve İdare Edildiği” inancı üzerine temellendirilmektedir. Bu noktada kişisel hayatlarda ve kolektif alanlarda kaos ve karmaşanın son bulması için; İlahi Sistemin Kural Koyucusu ve Sahibi olan Yüce Zatın Kuralları ve Nizamı üzerine O’nun bildirdiği surette hareket edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.


4. Bilişsel Yenilenme Metodu; İlahi sistem ile bilimsel argümanların kesiştiği noktada aklın1 ikna edilmesi ile insanın isteklerini elde etmesini engelleyen enerjisinin (hislerinin, zanlarının) dönüştürülüp yenilenerek ideallerine ulaşmasında onu her alanda destekleyecek bir hale getirilmesi üzerine akla dayalı spiritual çözümlemeler yapmaktadır.


Dr. Emine Aktunç Demirbaş

CRM / Bilişsel Yenilenme Metodu Kurucusu

Tarih:11.04.2023 / İstanbul

BİLİŞSEL YENİLENME METODU SEMİNERLERİ


1. TEMEL SEVİYE/ KENDİNİ BİLME VE YENİLENME (Uygulamalı)

SÜRE: 12 SAAT


2. SEMBOLLER VE SURETLER (Uygulamalı)

SÜRE: 12 SAAT


3. 7 RUHUN BİLGELİĞİ İLE YENİLENME / RUHSAL VE BEDENSEL UYUMLANMASI (Uygulamalı)

SÜRE: 32 SAAT


4. HÜCRESEL HAFIZA VE YAŞAMSAL KALIPLAR (Uygulamalı)

SÜRE: 12 SAAT


5. BOYUTLAR VE BOYUTLARARASI İLETİŞİM (Uygulamalı)

SÜRE: 12 SAAT


6. RUHSAL İLETİŞİM VE REHBERLİK (Uygulamalı)

SÜRE: 12 SAAT


7. ELEMENTLER VE RUHSAL UYUMLANMA (Uygulamalı)

SÜRE: 16 SAAT

bottom of page