top of page

MARİFET OKULU

Toplam 7 modülden oluşan bu okul ile amaç,
Yüce Yaratıcının ilahi bir sistem üzerine kurduğu tüm alemleri ve insanı tanımak, bilmek ve bu süreçten Rabbi bilme sürecine geçiş yapmaktır.

Başlama Tarihi: 23.10.2023
Her Pazartesi Saat: 21.30-23.00

MODÜL 1
MARİFET İLMİ
SAF BİLGİNİN (İLMİN) DERECELERİ
Zahiri İlim
Batıni İlim
İLMİN DERECELERİ
İLMEL YAKİN
AYNEL YAKİN
HAKKAL YAKİN
İNSAN VE VAROLUŞ DERECELERİ
RUHUN ÇEŞİTLERİ
Madeni Ruh
Nebati Ruh
Hayvani Ruh
Nefsani Ruh
İnsani Ruh
Sır
Sırru’l Esrar 
NEFSİN MERTEBELERİ
Nefsi Emmare
Nefsi Levvame
Nefsi Mülhime
Nefsi Mütmainne
Nefsi Marziye
Nefsi Raziye
Nefsi Safiyye
BEDEN
Duyusal Güçler

MODÜL 2

CRM-BİLİŞSEL YENİLENME METODU GİRİŞ

RUH – NEFİS – BEDEN

RUHSAL GÜÇLER

AKIL GÜCÜ

RUHİ GÜÇLER

Fikir gücü

İlham alma gücü

Hafıza gücü

Hatırlama gücü

Hayal (Musavvir) gücü

İdrak gücü

His gücü (Surete bürünme)

NEFSİ KUVVELERİ

Kuvveyi ilmiye (İlmi güç)

Kuvveyi ameliye (Ameli güç)

DUYUSAL GÜÇLER

​Görme

​Duyma

Koku alma

Tat alma

​Dokunma

BİLİNÇALTI – RUH – NEFİS - KALP

KALBİN KATMANLARI

KALP MEDİTASYONU

KALP-RUH-NEFİS-BEDEN UYUMLAMA

BİLİNÇALTI ÇÖZÜMLEME / NEFSİ YENİLEME

MADDİ VE MANEVİ PROBLEMLER /HASTALIKLAR / ATASAL KAYITLAR / KARMA VS. BAKIŞ


MODÜL 3
YARATILIŞ / VARLIK / ALEMLERİN YARATILIŞ SÜRECİ
ZAMANIN VE MEKANIN VAR OLUŞ SIRALAMASI
YARATILIŞ / ALEMLER / BOYUTLAR / İNSANBİLGİ BOYUTU
Lahut Alem (Gayb Alemi)
MANA BOYUTU
Ceberut Alem
Melekut Alem (Misal Alemi)
MADDE BOYUTU
Mülk Alemi

MODÜL 4
YARATILIŞ / MELEKLER / İNSAN
YARATILIŞ / FELEKLER /İNSAN
ARŞ
KÜRSİ
ATLAS (BURÇLAR) FELEĞİ
SABİT YILDIZLAR FELEĞİ
7 CENNET
7 GÖK FELEĞİ
4 UNSUR

MODÜL 5
YARATILIŞ / 7 GÖK FELEĞİ (GEZEGENLER) / İNSAN
ZUHAL (SATÜRN) FELEĞİ
JÜPİTER FELEĞİ
MERİH (MARS) FELEĞİ
ŞEMS (GÜNEŞ) FELEĞİ
ZÜHRE (VENÜS) FELEĞİ
UTARİT (MERKÜR) FELEĞİ
KAMER (AY) FELEĞİ

MODÜL 6
YARATILIŞ / HARFLER / İNSAN
YARATILIŞ / SAYILAR / İNSAN
YARATILIŞ / 4 ELEMENT / İNSAN
ATEŞ / HAVA / SU / TOPRAK ELEMENTLERİ
UYUMLU OLDUĞUN ELEMENTİ TESPİT ETME
ELEMENTLERLE UYUMLANMA / DENGELENME

MODÜL 7
YARATILIŞ / REHBER RUHLAR VE PEYGAMBERLER / İNSAN
YARATILIŞ / KADER-KAZA / İNSAN
YARATILIŞ / ATALAR / İNSAN
YARATILIŞ / YASALAR / İNSAN
YARATILIŞ / ESMAÜL HÜSNALAR / İNSAN
ESMALARIN SIRRI
ESMALAR İLE YENİLENME
KENDİ ESMANI HESAPLAMA / ZAMANLAMA TESPİT

bottom of page