top of page

TAVSİYE EDİLEN KAYNAKLAR

İlk Akla Gelenler..


 • ​İbnü'l Arabi Zaman ve Kozmoloji (Prof.Muhammed Hacı Yusuf)

 • Fütuhat-ı Mekkiye (Muhyiddin İbn Arabi)

 • Fususu'l Hikem (Muhyiddin İbn Arabi)

 • Fususu'l Hikem'in Sırları (Sadreddin Konevi)

 • Sırru'l Esrar (Abdülkadir Geylani)

 • Velilerin Sırrı (İbn Arabi)

 • Risale-Nur Külliyatı (Bediüzzaman Said Nursi/Tefsir)

 • İhyayı Ulumiddin (İmamı Gazali/Tefsir)

 • Dr. Bruce Lipton’a ait kitap ve seminer videoları.

 • Dr. Joe Dispenza’ya ait kitap ve seminer videoları.

 • Dr. Gilbert Renaud’ye ait kitap ve seminerler.

 • Eckharte Tolle’e ait kitap ve seminer videoları.

 • Heal/ Şifa (Belgesel)

 • The Secret/ Sır (Belgesel)

 • Seninle Başlamadı / Mark Wolynn

 • Bilinçaltının Gücü / Joseph Murphy

 • Rezonans Kanunu / Pierre Franckh

 • Spiritüel Yasalar /Diana Cooper

 • Einstein ve Kuantum / A. Douglas Stone

 • Düşünce Gücüyle Tedavi / Louise Hay

 • Düşüncenin İyileştirici Gücü / Louise Hay

 • Küçük Beyaz Şifa Kitabı / Nil Gün

 • Çekim Yasası / Nil Gün

 • Ölümsüz Üstatların Yaşam ve Öğretisi / Dr. Baird T. Spalding

 • Varoluşun Yedi Seviyesi / Vianna Stibal

 • Thetahealing / Vianna Stibal 

 • İleri Thetahealing / Vianna Stibal 


Önemli bir tavsiyedir; Thetahealing kitapları ve ilmi, birçok kişiye eğitim ile açılır ve temas eder. Eğitim öncesi okunduğu taktir de bazı kişilerde inanç ya da gerçeklikle ile çelişiyor gibi gözüküp bu ilimden mahrum kalmaya, kendini kapatmaya neden olabilir.

Tavsiyeler: Text
bottom of page