top of page

Spiritual Life School’un misyonu, Yaradan’ın varlığı ve O’nun bütün kainat ve alemdeki her bir eşya ve hadise ile irtibat ve ilişki içinde olduğunu bilimsel ve metafizik (spiritüel) kaynaklarla görmek ve göstermektir. Her şeyin O’nun varlığı ile açıklanabildiği evrensel düzeni, yine O’nun isim ve sıfatları ile okumak ve O’nun ayinedarlığını yapan başta insan olmak üzere tüm kainat kitabını şerh etmektir. 


Bütünün hayrına olması niyetiyle…

Anasayfa: Text
IMG_8116_edited.jpg

Gelecek, bugünkü hisler ve hayallerle var olur.

Anasayfa: Quote
bottom of page