top of page

DR. EMİNE AKTUNÇ DEMİRBAŞ

CRM/ Bilişsel Yenilenme Metodu Kurucusu

 

Aslen Malatyalı olan Emine Aktunç Demirbaş 1980 yılında Adana'da doğdu.

Orta ve lise öğrenimini Adana İmam Hatip Lisesinde gördükten sonra  Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümününde lisans eğitimi aldı.

Daha sonra Çukurova Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü 

İktisat Ana Bilim Dalında Uluslararası İktisat üzerine Master ve Doktora eğitimlerini tamamladı.

Tüm evreni, insanı ve tüm sistemin yaratılış gayesini anlama isteği onu başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere birçok kitap ve tefsir okumaya çocuk yaşta yönlendirdi.

Tüm evreni ve insanı anlamanın tüm sistemin Yaratıcısını bilmekle,

Yaratıcıyı bilmeninde "kendini bilmekle" mümkün olduğunu başta İbni Arabi olmak üzere birçok tasavvuf ehlinin eserlerini okuduktan sonra evrenin ve insanın aklı, ruhu, kalbi ve bedeni ile dört boyutlu bir varlık olduğuna  dair düşünce yapısı üzerine bilime ve inanca dayalı argümanlarla temellendirdiği 

"CRM/ Bilişsel Yenilenme Metodu Uygulayıcılık Eğitimleri" ni bu ilmin meraklıları ile ilk defa Mart/2023' de buluşturdu.

Hali hazırda bütüne katkı olmak amacıyla Youtube ve Instagram' da yazılı ve görsel içerik üretmeye aynı zamanda

Metafizik temelli CRM/ Bilişsel Yenilenme Metodu Eğitimleri ve Marifet Okulu gibi kapsamlı eğitim, seminer ve bireysel danışmanlıklarla kendini bilmek ve yaşam hakikatini anlamak isteyenlere özelde hizmet vermeye

devam etmektedir.

bottom of page