top of page

EMİNE AKTUNÇ DEMİRBAŞ, PH.D

IMG_8033_edited.jpg

1980 yılında Adana'da doğdu. Aslen Darende/Malatya'lı. İlkokuldan sonra orta ve lise öğrenimini (Adana/Tepebağ) İmam Hatip Lisesinde yaptıktan sonra akabinde lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümünde tamamladı. Akademisyenlik hayatına ise 29 yaşında 2 çocuk annesi olduktan sonra başladı. Master ve Doktora derecelerini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Ana Bilim Dalında-Uluslararası İktisat üzerine yaptı. 

İnsanı, kainat kitabını ve onu mükemmel bir intizam ile nakşeden Zat’ı, bizatihi (tabiri caiz ise) Kendi kaleminden okumak ve görmek onu, tefsir ve tefsirlerin bir nevi şerhi olan kitaplara yöneltti. Özellikle 11 yaşında tanıştığı Risale-i Nur Külliyatı onun bugünkü düşünce yapısının ve hayatı okuma şeklinin temelini oluşturdu.

Hiçbir şeyin başı boş ya da tesadüf olmadığına dair inancı, bazen kainatın muhteşem güzellikleriyle perdelenmiş bazen de sıkıntı ve hastalıklarla görünmez hale gelmiş mükemmel nizamı ve arkasındaki, fizik ötesindeki gerçeği görme, hakikati temaşa etme düşüncesini hayatının temel felsefesi haline getirdi. Bu düşünce tarzı, aklı, ruhu, bedeni ve kalbi bir arada değerlendiren ilimlere ve öğretilere Onun her daim açık olmasına vesile oldu.

Hakkımda: About Me
bottom of page